Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC

Plan van aanpak structurele verlijming vanuit werkgroep COBC (Centraal overleg Bouwconstructies).

Vertrouwen is goed, Controleren is beter.

De branche met buitengevelisolatie en steenstrippen is al jaren een actieve markt. Een markt waar Uni-Advies actief bij betrokken is. Vanuit dat gegeven hebben wij steeds getracht zelfstandig het “Kaf van het Koren” te scheiden en het product als systeem een warm hart toe te dragen. Het woord systeem is hierin wel een ding gebleken, want wat is nou een systeem, wat zijn juiste keuringen en attesten en wat kan wel en wat kan niet. In de afgelopen jaren begonnen nieuwe systeemhouders op te staan en allen beweerden dat zij het beste systeem hadden. Een lastige taak om de juiste kwaliteitssystemen te kunnen beoordelen, voor bijvoorbeeld de verzekerde garantie van Stichting Gevel Garantieplan. Vanuit het Gevel adviesplan hebben wij hierin een goed vangnet ingebouwd.

Controles door ons op de keuringen en beproevingen van zogeheten systeemhouders, bleek dat het veelal ging om slagers die hun eigen vlees keurden. Soms werden bijvoorbeeld lijmen gebruikt waar wij sceptisch over waren en waar geen attest/ certificering op lag, waardoor het product een negatieve beoordeling kreeg. Zo ook trof dit de overheid / lokale gemeentes, welke net als wij met lede ogen aanzagen dat dergelijke lijm constructies elders toch hun afzet vonden en werden toegepast, maar later voor forse schades zorgden met negatieve uitlatingen in de media tot gevolg.

Op dat front heeft de lokale overheden nu een halt toegeroepen en in het document Plan van aanpak structurele verlijming aangegeven wat dient te worden gedaan en aangeleverd om een vergunning mogelijk te maken op gelijmde systemen met steenstrippen.

Eindelijk een erkenning van onze theorie, want niet alleen een onafhankelijk gekeurd systeem is noodzakelijk, maar ook kennis en kunde van zaken door onafhankelijke controles in de verwerking hierop tijdens de applicatie is een must om kwaliteit daadwerkelijk te borgen.

Inmiddels zijn wij als Uni-Advies al geruime tijd betrokken geraakt met deze materie en planvorming en op dat vlak kunnen wij u ondersteunen met buitengevelisolatie met keramische steenstrippen richting de overheid en gemeentes z.g. bevoegd gezag. Want zeg nou zelf, vertrouwen in producten is goed, maar controleren ervan is beter!

Stel uw vraag en wij helpen u graag bij de juiste keuze in onze dienstverlening. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact